Pierwsza pomoc Szczecin

Profesjonalne przedsiębiorstwo szkoleniowo-doradcze szczecin-bhp.pl, prezentuje klientom zainteresowanym w szerokim kontekście tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnieniami przeciwpożarowymi oraz nabyciem umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, swoją bogatą ofertę szkoleń i kursów w ww. zakresie. Firma organizuje wszystkie wymagane przepisami prawa rodzaje szkoleń BHP: wstępne, okresowe, stanowiskowe i specjalistyczne, a także profesjonalne kursy z zakresu ppoż. i pierwszej pomocy. Dodatkowo firma fachowo doradza w zakresie BHP i zagadnień związanych.


PUH SKROK

 Szczecin
tel. 515 391 095