Kursy pedagogiczne dla nauczycieli

Ponieważ rzeczywistość, w której żyjemy, cały czas się zmienia, zmieniać się muszą również metody nauczania, którymi posługują się nauczyciele, aby współcześni uczniowie mogli się w szkole dowiedzieć jak najwięcej. Dlatego właśnie regularnie organizowane są kursy pedagogiczne, aby każdy nauczyciel miał szansę stałego podnoszenia swojego warsztatu pedagogicznego, by uczniowie mogli z lekcji danego nauczyciela wynosić jak najwięcej informacji, które przydadzą im się w dalszym, dorosłym życiu i późniejszej edukacji.Strefa Dobrych Emocji
- -
60-000 Poznań
tel. 508 475 965